Gedemineraliseerd water


Gedemineraliseerd water of ontzilting van water is nodig wanneer de zoutconcentratie in het water zo hoog is dat het ongeschikt is als proceswater. Gedemineraliseerd water (ook wel Demi water genoemd) wordt gebruikt in energiecentrales als voedingswater, ziekenhuizen en laboratoria in de vorm van proceswater of als koelwater in koeltorens.

Waterbehandeling door ionenwisseling of membraantechnologie kan worden gebruikt voor een hoge kwaliteit gedemineraliseerd water.

Neem voor meer informatie over gedemineraliseerd water, contact op met uw plaatselijke verkoop- en servicekantoor.

Neem contact met ons op 

 

Gedemineraliseerd water

Verwijderde elementen

98% zouten
Kalium (K+)
Natrium (Na+)
Chloride (CI-)
Nitraat (NO3-)
Sulfaate (SO4--)
Kiezelzuur / Silica (SIO4-)
Waterstof Carbonaat (HCO3-)

Producten voor gedemineraliseerd water

keyboard_arrow_up