Selectieve ionenwisseling van zware metalen

Selectieve ionenwisselaars verwijderen zware metalen uit afvalwater. De installaties worden gebruikt in industrieën waar het residu van zware metalen te groot is om te voldoen aan de eisen van de wetgeving betreft afvalwaterafvoer.

Selectieve ionenwisseling moet dus worden beschouwd als een aanvulling op een conventionele afvalwaterzuiveringsinstallatie, en niet als een vervanging hiervoor.
 

Vereisten voor het behandelen van afvalwater

Het coventioneel gezuiverde afvalwater mag geen sterke complexvormers bevatten, zoals CYAAN, EDTA en NTA. Deze middelen zullen de metalen binden zodat de opname op de selectieve ionenwisselaar niet plaatsvindt. Verder is het vaak nodig om de pH-waarde zo aan te passen dat je er zeker van kunt zijn dat de metalen in opgeloste vorm verschijnen en niet als deeltjes.

Neem contact op met uw plaatselijke EUROWATER-verkoop- en servicekantoor voor meer advies.

Vind uw lokale EUROWATER vestiging

task-checklist-check

Installatie constructie

Voorfiltratie

Voorbehandeling is nodig voor het filteren van metaaldeeltjes uit het afvalwater voordat het water behandeld wordt in de ionenwisselaar. Een hydro-antraciet filter is hiervoor geschikt. 

Ionenwisselaar tank

Het voorbehandelde afvalwater wordt naar de twee in serie geschakelde ionenwisselaars geleid. Alle tweewaardige metalen, zoals bijvoorbeeld cobber, nikkel, lood en zink, worden selectief opgevangen door de ionenwisselaars. De onschadelijke zouten gaan onbelemmerd door de ionenwisselaars zonder deze te belasten.

Automatische regeneratie

In het geval dat er toch nog metalen deeltjes in het water zitten na de eerste ionenwisselaar, dan worden de verzamelde metalen verdreven met zoutzuur tijdens het regenereren. De regeneratie verloopt automatisch met leidingwater en het regeneratie water wordt teruggevoerd naar de conventionele afvalwater-zuiveringsinstallatie. 

Referentie

Behandeling van rookgascondensaat

Rookgascondensaat is afvalwater dat een grote hoeveelheid zware metalen en organische verontreinigingen bevat. Een biomassa-energiecentrale in Zweden behandelt het water met waterbehandelingstechnologieën van EUROWATER voordat het wordt vrijgegeven aan de ontvanger.

Lees meer over deze installatie

Waarborg kwaliteit door middel van een metaal-analyse

Afvoerwaarden van minder dan 0.1 mg/l per metaal op tweewaardige metalen zijn mogelijk,
op voorwaarde dat de conventionele afval waterbehandelingsinstallatie en de selectieve ionenwisselaar optimaal functioneren en behouden blijven.

Na de eerste en laatste tank moeten regelmatig controlemetingen worden uitgevoerd, aangezien issues in de conventionele waterbehandelingsinstallatie kunnen plaats vinden en zo de belasting van de ionenwisselaars kunnen verhogen.

Het analyseren van metaal in afvalwater is niet eenvoudig, daarom adviseren wij u om advies in te winnen bij uw milieu-adviseur of bij een laboratorium. 

Neem contact op voor verdere begeleiding

Krijg de optimale oplossing

De optimale oplossing hangt af van de toepassing, de waterkwaliteit en het waterverbruik. Op basis van onze gecombineerde knowhow staan wij voor u klaar om de beste oplossing te garanderen. Vul het formulier in en laat ons contact met u opnemen.


 

keyboard_arrow_up