Waterbehandeling voor industriële stoomketels

De kwaliteit van zowel het voedingswater als het suppletiewater is van groot belang om de bedrijfszekerheid te behouden en de levensduur van leidingsystemen en ketels te beschermen en te verlengen.

De optimale oplossing voor industriële ketelwaterbehandeling

Om een toevoer- en suppletiewaterstroom van hoge zuiverheid te behouden, bestaat een optimaal ketelwaterbehandelingssysteem voornamelijk uit een drukfilter, onthardingsinstallatie, omgekeerde osmose-eenheid en thermische ontgasser.

Het gebruik van gewoon hard leidingwater als suppletiewater voor een stoomketel zal ketelsteen op de hete delen van de ketel veroorzaken.  Hierdoor verhoogt het energieverlies en de hoeveelheid zuur voor het reinigen van de ketel binnenin.

Door het water te ontharden, wordt kalkaanslag voorkomen, het gehalte aan bicarbonaat van het onbehandelde water passeert echter de onthardingsinstallatie ongehinderd. In de ketel splitst het bicarbonaat zich in kooldioxide (CO2) en natriumhydroxide (NaOH) waardoor corrosief condensaat ontstaat en hierdoor de noodzaak voor spuien toeneemt. Dit probleem kan worden voorkomen door het zoutgehalte van het suppletiewater te verwijderen in een omgekeerde osmose-installatie of in een 2-koloms ionenwisselaar om gedemineraliseerd water te krijgen en vervolgens te ontgassen met een thermische ontgasser.

1. Onbehandeld water

Drukfiltratie van onbehandeld water. 

Verwijdering
IJzer (Fe ++)
Mangaan (Mn ++)

2. Ontharding

Ontharding door ionenwisseling.

Verwijdering
Calcium (Ca ++)
Magnesium (Mg ++)

3. Demineralisatie

Gedemineraliseerd water door omgekeerde osmose.

Verwijdering
98% zouten
Kalium (K +)
Natrium (Na +)
Chloride (CI-)
Nitraat (NO3-)
Sulfaat (SO4--)
Kiezelzuur (SiO4-)
Alkaliteit (HCO3-)

4. Watertank

Opslag van het gedemineraliseerd water.

5. Ontgassing

Verwijdering van gassen met een thermische ontgasser.

Verwijdering
Kooldioxide (CO2)
Zuurstof (O2)
Stikstof (N2)

6. Doseerpomp

Pomp voor het doseren van chemicaliën om de ketel in bedrijf te houden.

7. Stoomketel

Het water wordt verwarmd om stoom van hoge kwaliteit te creëren.

8. Productie

Condenswater wordt naar het waterreservoir (a) geleid. Stoom voor voorverwarmen wordt naar de thermische ontgasser (b) geleid.

Minimaliseer het spuien van de ketel en bespaar water en energie

Het spuien van stoomketels is noodzakelijk om te voldoen aan de specificaties van de ketelleveranciers wat betreft het zoutgehalte (soortelijk gewicht) en de alkaliteit (P-waarde) in het ketelwater. Het spuivolume wordt bepaald door het keteltype, de werkdruk en de waterbehandelingskwaliteit van toevoer- en suppletiewater.

In ketelwater van hoge kwaliteit zijn de gehalten aan zwevende en totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) tot een minimum beperkt. Dit minimaliseert het spuivolume en vermindert hierdoor het energieverlies, aangezien de temperatuur van het ketelspuiwater gelijk is aan de stoom die in de ketel wordt gegenereerd. Minder ketelspui vermindert ook het gebruik van suppletiewater en chemicaliën, waardoor u geld en water bespaart.

Product inspiratie

Ontgas om corrosie te minimaliseren

Opgeloste zuurstof is zeer corrosief en is een van de ongewenste onzuiverheden waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van de juiste suppletiewaterbehandeling voor industriële stoomketels. Omdat ontharding en demineralisatie de partiële druk van gassen niet verminderen, zal het water vaak verzadigd zijn met zuurstof uit de waterleiding.

Lees meer over thermische ontgassers 

Dealkalisatoren

Alkaliteit van het water is een essentiële factor bij de productie van goederen in de voedingsmiddelen-, dranken- en textielindustrie en nog meer bij ketelbedrijf. Door dealkalisatie wordt de bicarbonaathardheid verminderd, waardoor het zoutgehalte in het water typisch met ongeveer 75% wordt verlaagd.

Zie dealkalisatie oplossingen

Referentie

Waterverspilling verminderd met 75%

Arla, het grootste voedingsbedrijf op het gebied van zuivelproducten in Denemarken, heeft hun waterverspilling met meer dan 75% verminderd met de RO-PLUS-technologie van EUROWATER. Gedemineraliseerd water wordt gebruikt als suppletiewater voor stoomketel, laboratoriumgebruik en interne koeling op vulmachine. De hoeveelheid water die wordt teruggewonnen, vermindert ook hun verbruik van zout en energie en verlaagt de operationele kosten.

Lees over waterbesparing bij Arla Zuivel

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Ons team van specialisten staat klaar om uw vragen over puur waterbehandelingsoplossingen te beantwoorden.

keyboard_arrow_up