Drinkwater


Waterbehandelingsinstallaties van EUROWATER kunnen drinkwater produceren uit bijna alle natuurlijke bronnen, zoals grondwater en oppervlaktewater. Onbehandeld grond- en oppervlaktewater bevat zouten, organische componenten, deeltjes en gassen die voor veel problemen kunnen zorgen.

Drinkwater behandeling

Om de nodige neerslagprocessen op gang te brengen, moet het water worden geoxideerd en belucht met atmosferische lucht. Een geïntegreerd oxidatie- en sproeisysteem zorgt voor een optimale oxidatie op het juiste moment in het filtratieproces. Het water wordt verder behandeld in het drukfilter, wat leidt tot een zuivere drinkwaterkwaliteit zonder gebruik van chemicaliën in het proces.

De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden over de hele wereld gevolgd voor de kwaliteitseisen voor drinkwater. Naast de WHO-richtlijnen kan elk land of gebied zijn eigen normen hebben.

Neem contact op met uw lokale EUROWATER-kantoor voor de relevante informatie voor uw land.

Neem contact met ons op

 

Drinkwater

Verwijderde elementen

Ijzer (Fe++)
Mangaan (Mn++)
Ammonium (NH4+)
Nitriet (NO2-)
Aggressief Koolstof dioxide (CO2)
Fosfor (P)
Arseen (As+++)
Waterstofsulfide (H2S)
Methaan (CH4)

producten die worden gebruikt voor drinkwaterbehandeling

Drinkwaterrichtlijn

In de Europese landen moet de EU-richtlijn inzake drinkwater worden gevolgd. Over het algemeen hangt de keuze van de behandelingsmethode sterk samen met de beschikbare waterbron en de normen die zijn opgesteld door de lokale autoriteiten.

Download EU richtlijn 

 

keyboard_arrow_up