Referentie

Vervanging van waterzuiveringsinstallatie zonder downtime

Met een geschatte terugverdientijd van iets meer dan twee jaar en een verlaging van de bedrijfskosten met 90%, aarzelde MEC niet lang om op de knop te drukken om een nieuwe waterzuiveringsinstallatie van Silhorko-Eurowater te bestellen.

MEC ligt net buiten Holstebro in Denemarken. MEC is een gecombineerde afval- en biomassagestookte warmte- en elektriciteitscentrale, die stadsverwarming en elektriciteit levert aan huishoudens in twee Deense gemeenten. Sinds de ingebruikname in 1993 heeft een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een omgekeerde osmose-installatie met daaropvolgend servicegeregenereerde mengbedinstallatie deionaat geproduceerd voor de hogedrukketel van de energiecentrale. De ketel produceert stoom voor de stoomturbine van de fabriek.

Helaas had de waterzuiveringsinstallatie tijdens haar gebruiksduur zeer hoge bedrijfskosten, dus toen ingenieur Jørgen Pors-Nielsen in 2018 operationeel manager werd voor turbinebedrijf en waterbehandeling, werd besloten om hiervoor te zorgen.

Gevoed met SILHORKO water

Jørgen Pors-Nielsen, de 32-jarige operations manager, groeide bijna op met een waterpomptang in zijn hand. Als kind woonde hij in een in onbruik geraakte school met een eigen watervoorziening - niets minder dan een mooie rode NSB-zandfilter van Silhorko-Eurowater, die hij en zijn vader onderhouden.

Operations Manager bij MEC, Jørgen Pors-Nielsen (afbeelding: Christian Steffensen © Silhorko-Eurowater)

Hier bouwde hij ook een kleine mobiele smederij van een oude Nilfisk-stofzuiger met een speelkaart als regelaar (ter vervanging van het prototype met dubbele balg), waar hij kleine messen, pijlpunten en spijkers smeedde. Het was voor Jørgen natuurlijk heel natuurlijk om eerst een opleiding tot slotenmaker en daarna tot ingenieur te volgen.

Na zijn afstuderen werkte hij een periode voor DONG (nu Ørsted Energy, voorheen DONG), maar werd na enkele jaren aangenomen als operations manager bij MEC. Hij zit zelfs in het bestuur van de stadsverwarmingscentrale die zijn eigen woning bevoorraadt.

Nieuwe fabriek met RO en EDI

Toen Jørgen het met de directie eens was geworden over de verbetering van de waterzuiveringssituatie, informeerde hij binnen zijn netwerk. Hier kreeg hij het advies contact op te nemen met SILHORKO; een naam die voor Jørgen positieve herinneringen opriep aan zijn ouderlijk huis. Na een goed gesprek op de Ajour-beurs 2019 begon de dialoog over een oplossingsvoorstel: Een dubbelgangs omgekeerde osmosesysteem (DPRO) met aansluitend EDI-systeem, een elektrisch geregenereerde mengbedinstallatie die wordt gebruikt voor totale demineralisatie van water.

De upgrade van single-pass naar een double-pass-systeem zorgt voor een veel betere werking van het EDI-systeem, wat resulteert in een aanzienlijk langere bedrijfstijd tussen regeneraties voor de daaropvolgende mengbedinstallatie.

Jørgen Pors-Nielsen van MEC overlegt met Thomas Dalsgaard en Lennart Poulsen van Silhorko tijdens de installatie van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Links staat het EDI-systeem en rechts de DPRO. (Afbeelding: Christian Steffensen © Silhorko-Eurowater)

De daadwerkelijke dimensionering en het ontwerp van de installatie werd uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen MEC en SILHORKO. Naast de technologische oplossing waren er praktische zaken om rekening mee te houden. De locatie van de installatie moet passen bij de bestaande funderingen en aansluitingen. De installatie moest communiceren met de bestaande besturing. Dankzij bijna 85 jaar ervaring en enkele van de meest bekwame medewerkers in de branche, was het voor SILHORKO geen probleem om de perfecte oplossing te bouwen.

Maar een waterzuiveringsinstallatie vervangen die gezuiverd water produceert voor de werking van turbines, doe je niet zomaar. Het stilleggen van ketels met uitvaltijd is een serieuze operatie die zeer lang kan duren. Bedrijfsstoringen die een WKK-installatie graag wil voorkomen. Daarom was het noodzakelijk om een ​​tijdelijke oplossing te vinden om tijdens de vervangingswerkzaamheden voor de juiste waterkwaliteit te zorgen.

Lees meer: ​​Verhuur van mobiele waterbehandelingskasten voor een tijdelijke behoefte

Het productassortiment van SILHORKO biedt vele constructiemogelijkheden voor verhuureenheden om specifieke problemen op te lossen. In dit geval paste de waterbehoefte van MEC goed bij een containeroplossing die omgekeerde osmose en een externe mengbedinstallatie combineert.

De huurcontainer (WTP-C) aangesloten op de EUREX mengbedinstallatie heeft tijdens de vervangingswerkzaamheden 10 m3/h totaal gedemineraliseerd ketelwater geleverd. Bij piekbelasting levert de installatie tot 20 m3/h. (Afbeeldingen: Christian Steffensen © Silhorko-Eurowater)

De samenwerking met SILHORKO

MEC vroeg offertes aan van verschillende leveranciers, maar de uiteindelijke keuze viel op SILHORKO. Met name de gedegen en accurate aanbesteding viel op tussen de rest. Alles was goed doordacht en de oplossing was klaar om uitgevoerd te worden.

In informele setting bespreken beide partijen de volgende fase van het project: Membraanontgassing van het stadsverwarmingswater in plaats van het doseren om zuurstof te verwijderen. (Afbeelding: Christian Steffensen © Silhorko-Eurowater)

Zoals Jørgen Pors-Nielsen het heeft ervaren: “De ondersteuning van Silhorko was onberispelijk – het liep gewoon door – een echt schoolvoorbeeld. Ik zal zelfs zeggen dat ik deze grondigheid nog niet eerder heb ervaren. Het heeft rust gegeven in relatie tot verdere ontwikkelingen en operatie.”

Met de korte terugverdientijd en grote kostenbesparing op de operaties, is het geen wonder dat MEC en Jørgen enthousiast zijn over de nieuwe oplossing.

Feiten


Over MEC

De centrale levert momenteel 28 MW elektriciteit, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 40.000 huishoudens, en 84-110 MW stadsverwarming, wat overeenkomt met het warmteverbruik in 16-22.000 vrijstaande woningen.

BioHeat & Power is een warmtekrachtkoppelingscentrale die stadsverwarming en elektriciteit levert aan huishoudens in twee Deense gemeenten. BioGas is een van 's werelds grootste industriële biogasinstallaties en is in 2012 in gebruik genomen. Samen vormen zij het Maabjerg Energy Centre (MEC).

De ambitie is om op termijn een integrale duurzame energieoplossing te hebben op basis van lokale en CO2-neutrale grondstoffen met gebruik van de nieuwste technologieën.

Over de nieuwe waterzuiveringsinstallatie


Nominale capaciteit: 

  • 12.5 m3/u

Eenheden: 

  • DPRO C3-12/9 dubbel-pass systeem voor omgekeerde osmose
  • EDI 3-5000e elektronisch deïonisatiesysteem
  • Loogdosering om CO2 te verwijderen

 


 

Zie meer referenties

Laat ons uw water verbeteren
waterbehandelingsoplossing

Als je meer wilt weten over onze oplossingen en technologieën, staat je lokale team van specialisten klaar om je te helpen.

Neem contact op met

keyboard_arrow_up