Vizet kezelünk!

A vízkezelés a DNS-ünkbe ivódott. Sok éves tapasztalattal rendelkezünk a hosszú élettartamú, magas üzembiztonságú és alacsony karbantartási költségű vízkezelő berendezések fejlesztése és gyártása területén. Vízkezelés 1936 óta.

Miként teszünk különbséget

A talajvíztől az ultratiszta vízig

Olyan vízkezelési megoldásokat kínálunk Önnek, amelyek biztosítják a kívánt minőségű és mennyiségű víz biztonságos és mindennapi ellátását – ivóvizet, lágyított vizet, sótalanított vizet és ultratiszta vizet.

Lásd a vízminőségeket

Takarítson meg vizet és energiát

A vízkezeléshez vízre van szükségünk! Olyan vízkezelési megoldásokat fejlesztettünk ki, amelyek a lehető legkevesebb erőforrást használják fel, minimális környezeti hatással. Az új és hatékony technológiák képesek csökkenteni az Ön vízkezelő berendezésének víz- és energiafelhasználását, akár 90%-os vízvisszanyerést nyújtva.  

Ismerje meg a víztakarékos megoldásokat

Error executing template "Designs/eurowater/Paragraph/Accordion.cshtml"System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_7b8b315d925447bfb6089e75aab24ff9.Execute() in E:\Dynamicweb.NET\Solutions\Co3\eurowater.espresso4.dk\files\Templates\Designs\eurowater\Paragraph\Accordion.cshtml:line 152at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
1 @using Dynamicweb.Content.Items 2 @using Co3.Espresso.Base.Models 3 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs 7 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom 8 @{ 9 Espresso.Wrapper.ClassList.Clear(); 10 ClassList AccordionLeadClassList = new ClassList(); 11 ClassList AccordionItemClassList = new ClassList(); 12 ClassList AccordionItemBorderStyleClassList = new ClassList(); 13 ClassList AccordionItemToggleClassList = new ClassList(); 14 ClassList AccordionItemToggleTextClassList = new ClassList(); 15 ClassList AccordionItemToggleIconClassList = new ClassList(); 16 ClassList AccordionItemContentClassList = new ClassList(); 17 AccordionLeadClassList.AddClasses( "p-accordion-lead" ); 18 AccordionItemClassList.AddClasses("p-accordion-item"); 19 if( Espresso.Page.Item.GetValue<bool>("ContentAnimate") == true ) { 20 AccordionLeadClassList.AddClasses( "js-e-scroll-reveal" ); 21 AccordionItemClassList.AddClasses("js-e-scroll-reveal"); 22 } 23 Espresso.Container.ClassList.RemoveClasses("p-imagetext"); 24 Espresso.Container.ClassList.AddClasses("p-accordion"); 25 26 string AccordionBorderStyle = string.Empty; 27 if( Espresso.Item.Border == "top-bottom" ) { 28 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 29 AccordionBorderStyle = "horizontal-spaced"; 30 } 31 else{ 32 AccordionBorderStyle = "horizontal-condensed"; 33 } } 34 else if( Espresso.Item.Border == "top-bottom-left-right" ) { 35 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 36 AccordionBorderStyle = "around-spaced"; 37 } 38 else{ 39 AccordionBorderStyle = "around-condensed"; 40 } 41 } 42 else{ 43 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 44 AccordionBorderStyle = "none-spaced"; 45 } 46 else{ 47 AccordionBorderStyle = "none-condensed"; 48 } 49 } 50 if( Espresso.Item.TextColor != "" && Espresso.Item.TextColor != "auto" ) { 51 Espresso.Wrapper.ClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.TextColor ); 52 } 53 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 54 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 55 } 56 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 57 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 58 } 59 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 60 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 61 } 62 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 63 AccordionItemClassList.AddClasses("border"); 64 } 65 if( Espresso.Item.BorderColor != "auto" && Espresso.Item.BorderColor != "" ) { 66 Espresso.Wrapper.ClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 67 AccordionItemClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 68 } 69 if( Espresso.Item.BackgroundColor != "" && Espresso.Item.BackgroundColor != "none" && Espresso.Item.BackgroundColor != "auto" ) { 70 AccordionItemClassList.AddClasses( "e-theme-" + Espresso.Item.BackgroundColor ); 71 } 72 if( Espresso.Item.IconColor != "" && Espresso.Item.IconColor != "auto" ) { 73 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses( "text-" + Espresso.Item.IconColor ); 74 } 75 if( Espresso.Item.ToggleTextColor != "" && Espresso.Item.ToggleTextColor != "auto" ) { 76 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "text-" + Espresso.Item.ToggleTextColor ); 77 } 78 79 if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "sm" ) { 80 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-1"); 81 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-1"); 82 } 83 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "md" ) { 84 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-2"); 85 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-2"); 86 } 87 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "lg" ) { 88 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-3"); 89 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-3"); 90 } 91 else { 92 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-0"); 93 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-0"); 94 } 95 96 if( Espresso.Item.PaddingVertical == "sm" ) { 97 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-1"); 98 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-1"); 99 }100 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "md" ) {101 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-2");102 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-2");103 }104 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "lg" ) {105 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-3");106 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-3");107 }108109 if( Espresso.Item.Margin == "sm" ) {110 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-1");111 }112 else if( Espresso.Item.Margin == "md" ) {113 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-2");114 }115 else if( Espresso.Item.Margin == "lg" ) {116 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-3");117 }118 else {119 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-0");120 }121122 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("d-flex align-items-center m-0 collapsed");123 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses("line-height-sm");124 if ( Espresso.Item.ToggleTextStyle != "" && Espresso.Item.ToggleTextStyle != "none" )125 {126 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( Espresso.Item.ToggleTextStyle );127 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "my-0" );128 }129 if( Espresso.Item.IconPosition == "right" ) {130 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("justify-content-between");131 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("ml-1 order-last");132 }133 else {134 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("mr-1 order-first");135 }136 }137138139140 <div class="@Espresso.Container.ClassList" id="@Espresso.Id">141142 @if ( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false )143 {144 <div class="@AccordionLeadClassList">145 @Espresso.Text.Raw146 </div>147 }148149 <div class="p-accordion-container @Espresso.Wrapper.ClassList">150151 @{ int AccordionItemLoopCounter = 1; }152 @foreach( dynamic AccordionItem in Espresso.Item.AccordionItems ) {153 EspressoImage AccordionItemImage = new EspressoImage( AccordionItem.Item );154 AccordionItemImage.Width = 640;155 AccordionItemBorderStyleClassList.Clear();156157 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) {158 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("");159 }160 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) {161 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {162 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0");163 }164 }165 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) {166 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded");167 }168 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) {169 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {170 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0");171 }172 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) {173 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top");174 }175 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {176 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom");177 }178 }179 else if( AccordionBorderStyle == "none-spaced" ) {180 AccordionItemClassList.AddClasses("rounded");181 }182 else if( AccordionBorderStyle == "none-condensed" ) {183 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) {184 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top");185 }186 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {187 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom");188 }189 }190191 <div class="@AccordionItemClassList @AccordionItemBorderStyleClassList">192193 <div class="p-accordion-toggle">194 <p data-toggle="collapse" data-target="#e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="@AccordionItemToggleClassList">195 <span class="p-accordion-toggle-text @AccordionItemToggleTextClassList">196 @AccordionItem.Heading197 </span>198 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon @AccordionItemToggleIconClassList">add</i>199 </p>200 </div>201202 <div id="e-accordion-@Espresso.Id-@AccordionItem.Item.Id" class="collapse fade">203 <div class="@AccordionItemContentClassList p-accordion-content">204 @if( @AccordionItemImage.URL != "" ) {205 <div class="row no-gutters justify-content-@AccordionItem.ImageAlignmentHorizontal">206 <div class="col-@AccordionItem.ImageScale">207 <p class="p-img-container">208 <img src="@AccordionItemImage.URL" class="p-img" alt="@AccordionItem.Heading">209 </p>210 </div>211 </div>212 }213 <div class="p-txt-container">214 @AccordionItem.Text215 </div>216217 </div>218 </div>219220 </div>221 AccordionItemLoopCounter++;222 }223224 </div>225226 </div>227

Ismerkedjen meg jobban velünk

Határokon átívelő vízkezelés

Globálisan, ugyanakkor helyben is jelen vagyunk. Az Európa-szerte működő helyi EUROWATER értékesítési és ügyfélszolgálati irodáinkkal képesek vagyunk a helyi vámügyi, nyelvi és jogi problémák kezelésére. A vízkezelés terén szerzett ismereteink azonban határokon átívelőek, ami a vízkezelő berendezések egyik vezető beszállítójává teszi vállalatunkat Európában.

Találja meg helyi értékesítési és ügyfélszolgálati irodáját

4

gyártólétesítmények

23

helyi iroda Európában

21

globális forgalmazók

470

alkalmazott

keyboard_arrow_up