Silt Density Index meting

Metingen van Silt Density Index (SDI) worden uitgevoerd voor relatief schone watervoorzieningen (water van waterleidingbedrijven) om de inhoud van colloïden te bepalen en daarmee aan te geven hoe snel een NF- of RO-membraan verstopt raakt (fouling).

Aangezien colloïdale materialen aanzienlijk in vorm en karakter verschillen, zijn de metingen slechts maatgevend. De methode wordt echter als de meest toepasbare methode beschouwd voor het voorspellen van de risico's van vervuiling van RO- en NF-membranen.

SDI berekening

Gebruik de volgende procedure om de SDI te berekenen.


Voer de waarden in voor ti en tf:

ti = de tijd die nodig is om 100 ml te tappen.
tf = de tijd die nodig is om 100 ml te tappen na 15 minuten te hebben gefilterd.
T = de totale testtijd (altijd 15 minuten)

SDI formal

Video Guide 

Hoe de Silt Density Index te meten

SDI meetinstrument

EUROWATER biedt een SDI-meetapparatuur uitgerust met hoogwaardige componenten voor een nauwkeurige SDI-analyse.

Neem voor meer informatie en verzoek om een gegevensblad contact op met uw plaatselijke verkoop- en servicekantoor.

Neem contact met ons op 

Equipment for SDI measurement

Referentieblad voor berekende SDI

Op het blad staan veelgebruikte metingen voor snelle naslag. Voor betrouwbare resultaten moeten ten minste twee metingen vergelijkbare SDI-waarden hebben (+/- 0,5).

Voorbeeld:

SDI1 = 3, SDI2 = 3,5: De meting is acceptabel
SDI1 = 3, SDI2 = 3,7: De meting is NIET acceptabel


SDI = 0-3: Standaard condities zijn van toepassing.
SDI = 3-5: Speciale bedrijfsgegevens voor terugwinning en permeaatstroom zijn van toepassing zoals vermeld in de installatie-instructies.
SDI = 5-6: Het water is niet geschikt om een NF- of RO-plant te voeden, tenzij het colloïdale gehalte wordt verminderd door aanvullende voorbehandeling, d.w.z. flocculatie.

Quick index for SDI measurements

Filters gebruikt om te meten

De filters laten zien hoe colloïden en zwevende stoffen het filter van de meetapparatuur kunnen vervuilen.
Water met een SDI> 5 (rechts) is niet geschikt voor RO- of NF-behandeling.

Filter used for SDI test

Als uw water niet geschikt is voor RO en NF

Water met een SDI van meer dan 5 is niet geschikt voor RO- of NF-behandeling. Maar een goede voorbehandeling of alternatieve technologieën kunnen u voorzien van gedemineraliseerd water.

  

Zakkenfilters

Voorbehandeling is nodig om de levensduur van de membranen te beschermen en te verlengen. Een zakkenfilter heeft een robuust ontwerp en voldoet aan de eisen aan debiet en ruimte.

Zie zakkenfilters 

 

Bag filters for pre-treatment before reverse osmosis

Drukfilter

Een drukfilter kan ook functioneren als voorfilter voor RO of NF. Het gehalte aan metaal en zouten in het inlaatwater bepaalt het gekozen filtermateriaal.

Zie drukfilters 

 

Pressure filter as pre-filter before RO or NF

Softeners

Voorkom dat hardheidsmineralen de membranen verstoppen door waterontharding. Ontharding kan ook worden bereikt door dosering van antiscalants die hardheidsmineralen opgelost houden.

Zie Ontharders 

 

Softening unit SMP for removal of hardness

Actief koolfilter

Een filter met een dichtheid van 1 µ beschermt de RO-membranen tegen zwevende deeltjes. Vrij chloor in het water kan worden verwijderd in een actief koolfilter.

Zie actief koolfilters 

 

Activated carbon filter typer ACM for removal of free chlorine

Demineralisatie -units

Een demineralisatietoestel vereist geen speciale voorbehandeling van het inlaatwater om de kwaliteit van gedemineraliseerd water te bereiken. De installatie is erg robuust en maakt gebruik van een ionenwisselsysteem met twee kolommen.

Zie demineralisatie-units 

 

Neem contact met ons op voor verdere begeleiding

Onze internationale verkoop- en serviceorganisatie staat klaar om u te begeleiden naar een optimale oplossing op basis van uw SDI-waarde. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

keyboard_arrow_up