Referentie

Suppletiewater voor Warmte-krachtcentrale

Het bedrijf Verdo (voormalig Energi Randers Produktion A/S) is gelegen aan de haven van Randers aan de voet van zijn 127 meter lange schoorsteen. Het station produceert 223.000 MWh per jaar. Het levert elektriciteit aan 32.000 afnemers en stadsverwarming aan 10.500 klanten.
De warmtekrachtkoppelingscentrale produceert gelijktidig elektriciteit en warmte-energie. Suppletiewater voor zowel een hogedruk-stoomketel als voor de distributie van de stadsverwarming is nodig.

Het suppletiewater voor de hogedruk-stoomketel wordt gedemineraliseerd volgens het gepatenteerde waterbehandelingsprincipe van UPCORE, waarbij alle bekende voordelen van waterdemineralisatie door ionenwisseling worden gecombineerd met het tegenstroomprincipe. Na de UPCORE-unit wordt het water gepolished in een mengbedunit, waardoor het gedemineraliseerde water een uiteindelijke geleidbaarheid heeft van minder dan 0,07 μS/cm en een silica-gehalte van minder dan 0,01 mg/liter. De waterbehandelingsinstallatie bestaat uit twee parallel geschakelde lijnen. Elke leiding is gedimensioneerd voor een debiet van 5 m3/uur.

Het suppletiewater voor het distributienet van de stadsverwarming wordt geproduceerd in een RO-PLUS unit. RO-PLUS-units zijn ontworpen voor een terugwinningspercentage tot 90%, zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid of de waterkwaliteit. Als voorbehandeling van het voedingswater naar de omgekeerde osmose-installatie wordt een onthardingsinstallatie gebruikt. Deze waterbehandelingsinstallatie heeft een debiet van 15 m3/uur en de geleidbaarheid van het gedemineraliseerd water zal onder de 10 μS/cm liggen.

Verder is de PLC-besturing geïntegreerd in het bestaande SCADA-systeem van de warmtekrachtcentrale.

Referentie ID: 006300
Industry: Energiecentrales
Application: Ketelwater | Stadsverwarmingswater

 

Genereer PDF

Technische gegevens

  • Conductivity: < 0.07 μS/cm
  • Silica content (SiO2): < 0.01 mg/l
  • Conductivity: < 10 μS/cm
  • Flow: 5-15 m³/h

Installatie bestaat uit

  • Demineralization unit UPCORE duplex
  • CO2 degasser
  • Mixed bed unit MBA 600
  • Softening unit STFA 1802
  • Testomat ECO
  • Reverse osmosis unit RO-PLUS 03-12+3

 

See more references

keyboard_arrow_up