EDI units for ultrapure water at power plant

Elektrodeionizácia pre ultračistú vodu

Elektrodeionizácia (EDI) sa používa po reverznej osmóze na dočistenie demineralizovanej vody za účelom dosiahnutia nízkej úrovne vodivosti a oxidu kremičitého. EDI používa membrány na výmenu iónov, ionomeničovú živicu a elektrinu na výrobu vysokokvalitnej vody bez regeneračných prestojov. EDI je alternatívou konvenčného dočisťovacieho zariadenia s kombinovanou náplňou Mixed-bed.

Typickým využitím pre EDI sú kotlové vodovodné vody v teplárňach a elektrárňach, procesná voda v rámci elektronického priemyslu, farmaceutického priemyslu, nemocníc a laboratórií.

Typické uplatnenie EDI

EDI after RO for low conductivity

Voda pre elektrárne

Namiesto použitia konvenčnej kombinovanej náplne Mixed-bed môže membránový odplyňovač v kombinácii s EDI produkovať vysokokvalitnú demineralizovanú vodu bez použitia akýchkoľvek chemikálií. Tak zabezpečíme bezkoróznu kotlovú vodu s nízkou vodivosťou a nízkym obsahom oxidu kremičitého.

 

EDI for ultrapure water at a microelectronic company

Ultračistá procesná voda

EDI po reverznej osmóze dodáva ultračistú procesnú vodu s nízkou vodivosťou. Na fotografii je EDI pre ultračistú vodu v mikroelektronickej spoločnosti. EDI je prispôsobený špeciálnymi farmaceutickými modulmi pre hygienický dizajn.

EDI making purified water within pharma industries

Voda pre farmaceutický priemysel

Výroba čistej vody v rámci farmaceutického priemyslu si vyžaduje systém úpravy vody v hygienickom prevedení. EDI je prispôsobená tak, aby spĺňala súčasné verzie európskeho a amerického liekopisu (USP, Ph. Eur.).

Výhody EDI

Nepretržitý proces

EDI poskytuje jednoduchú a nepretržitú prevádzku

button-loop-arrow

Bez použitia chemikálií

EDI využíva regeneráciu bez chemických látok. Vďaka tomu sa eliminujú regeneračné prestoje a zabráni sa skladovaniu a manipulácii s kyselinou a lúhom.DI utilizes chemical-free regeneration. Therefore, regeneration downtime is eliminated, and storage and handling of acid and lye are avoided. 

lab-tube-bottle

Priestorovo úsporné úpravne

Zariadenia EDI šetria priestor vďaka veľmi kompaktnému dizajnu.

police-footstep

EDI E-Cell serie from Eurowater

Malé, stredné, veľké ...

Používame princíp modulárneho dizajnu vo všetkých našich sériách EDI.

Na fotografii je znázornená jedna z našich sérií EDI s prietokom od 1,7 do 18 m³/h.

 

 

Základné funkcie, vysoká spoľahlivosť

Náš produktový program EDI obsahuje 14 štandardných modulov s prietokom do 60 m3/h. Každá séria je navrhnutá s vysokokvalitnými komponentmi pre maximálnu spoľahlivosť a jednoduchú údržbu.

Na základe štandardného dizajnu ponúkame aj rozšírené funkcie pre väčšiu automatizáciu a bezpečnosť. Prosím, kontaktujte nás pre viac informácií o rozšírených funkciách.

1. Potrubný systém

PVC potrubný systém vrátane manuálneho trojcestného výstupného ventilu pre kvalitné opláchnutie alebo cirkuláciu.

2. Vysielač vodivosti

Vysielač vodivosti Signet. Pre spoľahlivú kvalitu vody.

3. PLC riadenie

K dispozícii s riadením alebo bez riadenia PLC.

4. Jednoduchý prehľad

Ľahký dohľad nad prevádzkou zaisťujú tlakomery a prietokomery.

5. Rám

Rám z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 pre robustnú konštrukciu.

Možnosti

Ovládajte svoj systém úpravy vody

Výberom jednotky EDI s riadením PLC môžete monitorovať celý svoj systém úpravy vody, nielen jednotku EDI.

PLC je inštalovaný v rozvádzači s dotykovým displejom operátorského rozhrania. Môžu byť nastavené rôzne alarmy pre vysokú vodivosť, nízky prietok produktu, prietok koncentrátu a prietok elektródy. Tento softvér je programovaný technikmi automatizácie spoločnosti EUROWATER a poskytuje vám flexibilný softvér navrhnutý pre vašu prevádzku.

 

PLC panel for EDI

Ďalšie možnosti

Jednotka EDI je navrhnutá podľa rovnakých princípov ako naše štandardné zariadenia, ale je prispôsobená vašim konkrétnym potrebám. Takmer všetky parametre a komponenty je možné meniť a kombinovať.

Vyšší prietok

Pomocou prispôsobeného EDI je možné dosiahnuť prietok až 60 m3 / h.

Potrubný systém PP

EDI s PP potrubným systémom je odolný proti korózii a teplote. Rúry sú zvárané infračerveným žiarením pre vysokú rázovú pevnosť a sú tepelne tvarovateľné.

Nástrojové vybavenie

Jednotky EDI môžu byť dodávané so špeciálnym riadiacim a meracím zariadením.

Popis postupu EDI 

Typické zariadenie EDI obsahuje striedavé semipermeabilné aniónové a katiónové ionomeničové membrány. Medzery medzi membránami sú nakonfigurované tak, aby vytvárali komory toku kvapaliny so vstupmi a výstupmi. Transverzálne jednosmerné elektrické pole je aplikované externým zdrojom energie pomocou elektród na koncoch membrán a komôr.

Zachytené ióny

Keď sú komory vystavené elektrickému poľu, ióny v kvapaline sú priťahované k ich príslušným protielektródam. Výsledkom je, že komory ohraničené aniónovou membránou obrátenou k anóde a katiónovou membránou otočenou ku katóde sú ochudobnené o ióny, a preto sa nazývajú zrieďovacie komory.

Komory ohraničené aniónovou membránou otočenou ku katóde a katiónovou membránou otočenou k anóde potom „zachytia“ ióny, ktoré sa preniesli zo zrieďovacích komôr. Pretože koncentrácia iónov v týchto komorách rastie v porovnaní so vstupom, nazývajú sa zahusťovacie komory a voda, ktorá nimi preteká, sa označuje ako zahusťovací prúd (alebo tiež odpadový prúd).

Illustration EDI process

Ionomeničové membrány

Teraz pridajme niekoľko iónomeničových membrán na usmernenie iónov do rôznych prietokových kanálov, ako je znázornené na animácii. Červené membrány sú membrány selektívne pre katióny a modré membrány sú membrány selektívne pre anióny.

Negatívne nabité anióny (napr. Cl-) sú priťahované k anóde (+) a odpudzované katódou (-). Anióny prechádzajú cez aniónovo selektívnu membránu a do susedného prúdu koncentrátu, kde sú blokované katiónovo selektívnou membránou na odvrátenej strane komory, a sú tak zachytené a odnášané nosnou vodou v prúde koncentrátu.

Kladne nabité katióny (napr. Na +) v čistiacom prúde sú priťahované ku katóde (-) a odpudzované anódou (+). Katióny prechádzajú katiónovo-selektívnou membránou a do susedného prúdu koncentrátu, kde sú blokované aniónovo-selektívnou membránou a odvádzané.

V prúde koncentrátu je udržiavaná elektrická neutralita. Transportované ióny z dvoch smerov neutralizujú náboj druhého. Odber prúdu z napájacieho zdroja je úmerný počtu presunutých iónov. „Delená“ voda (H + a OH-) a vybrané ióny sa transportujú a pridajú do požadovaného prúdu.

Optimalizujte kapacitu EDI

Odstránenie CO2 po reverznej osmóze a pred EDI môže významne zlepšiť výkonnosť EDI a udržať nízky obsah oxidu kremičitého. CO2 je možné odstrániť membránovým odplyňovačom.

Viac informácií o membránovom odplyňovači

 

Predbežná úprava na jednom ráme

Kompletná úpravňa vody namontovaná na ráme, postavená vo výrobe so všetkým vnútorným potrubím a rozvodmi. Toto riešenie je možné prispôsobiť tak, aby vyhovovalo vašim potrebám predbežnej úpravy a EDI.

Pozrite si riešenia montované na rám

 

Frame-mouned solution including EDI

See references with EDI plants

Získajte optimálne riešenie

Výber jednotky závisí od uplatnenia, kvality vody a spotreby vody. Sme tu pre vás, aby sme zabezpečili optimálne riešenie založené na našom spoločnom know-how. Vyplňte formulár a my sa vám ozveme.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Prečítajte si o našich pravidlách ochrany osobných údajov a GDPR.

keyboard_arrow_up