Vår värld är vatten

Rent vatten är ett villkor för livet. Mer än 98% av allt färskvatten finns antingen som grundvatten eller som is. Bilden på isberget har varit en del av vårt visuella uttryck i många år. Det fångar upp en av de väsentliga egenskaperna hos vatten, nämligen det faktum att vatten förekommer naturligt i tre tillstånd: fast (is), gas (ånga) och vätska (vatten).

Allt börjar med vatten

På EUROWATER står vatten på dagordningen varje dag. Vi strävar ständigt efter att göra vattenbehandlingslösningar som kräver minst möjlig förbrukning av resurser med minimal miljöpåverkan. Detta uppdrag stöder Sustainable Development Goals #6 Rent vatten och sanitet och # 12 Ansvarsfull konsumtion och produktion.

Mindre än en procent av vattentillförseln på jorden kan användas som dricksvatten, vilket påverkar samhällen, företag och industrier. Detta gör det avgörande att vi utvecklar teknik för att minska vattenförbrukningen och återanvända vatten.

UN's SDG

NYE - en smart stad

Århus, den näst största staden i Danmark, har en ny förort som heter NYE (”ny”).

I NYE täcks 40% av vattenförbrukningen genom skörd av regnvatten. EUROWATER har utvecklat och inrättat en vattenbehandlingsanläggning för att behandla regnvattnet och återanvända det för toaletter och tvättmaskiner.

Läs mer om projektet

Vattenbesparing på bryggeriet

Vatten är en av de viktigaste ingredienserna i öl och läsk. Därför har ett bryggeri en stor konsumtion av vatten av hög kvalitet. Detta är också fallet för det danska bryggeriet i Skælskør som ägs och drivs av Harboes Bryggeri A/S sedan 1883.

Bryggeriet har uppgraderat sin vattenbehandling till RO-PLUS-anläggningar med omvänd osmos. Serien är designad för låg vatten- och energiförbrukning. Harboes Bryggeri får nu 88% vattenåtervinning - och ölet smakar fortfarande utmärkt!

Läs mer om anläggningen

Den gröna övergången

Delad kunskap är en viktig del för en grönare framtid. State of Green är ett dansk icke-vinstdrivande, offentlig-privat samarbete som fokuserar på att möjliggöra grön övergång av företag och organisationer. EUROWATER är en av de 600 partner som ställer vår kunskap till ditt förfogande. 

Läs mer om State of Green

Spara vatten med RO-PLUS

RO-PLUS är en speciell typ av omvänd osmosanläggningar, optimerade för hög vattenåtervinning och låg energiförbrukning. RO-PLUS-anläggningar är konstruerade för återvinningsgrader på upp till 90%, utan att påverka pålitligheten eller vattenkvaliteten.

Läs mer om RO-PLUS

Återcirkulation minskar vattenförbrukningen

Ytbehandlingsindustrin är beroende av en stor mängd sköljvatten för att säkerställa högkvalitativa produkter. Återcirkulation av sköljvattnet gör det miljövänligt och samtidigt minskar kostnaderna. 

Läs mer om vatten för ytbehandling

keyboard_arrow_up