EUROWATER erbjuder nu termisk avluftare med kupol

Publicerad: 22 April 2021 | Kontakt

Termisk avluftare med kupol ingår nu i produktprogrammet som erbjuds av EUROWATER. Den är designad och tillverkad internt och baserad på 45 års erfarenhet som tillverkare av termiska avluftare och praktisk erfarenhet från egna matarvattenbehandlingsprojekt.

Termiska avluftare används vanligtvis för att avlägsna upplösta gaser i matarvatten för ånggenererande pannor. De skadliga gaserna som främjar korrosion är syre (O2) och koldioxid (CO2). Upplöst syre i matarvattnet orsakar allvarliga korrosionsskador i en panna genom att attackera väggarna och rörledningarna av stål som bildar metalloxider, rost. Upplöst koldioxid reagerar med kondensat som bildar kolsyra som kan orsaka ytterligare korrosion i kondensatsystemet.

Storleken på en termisk avluftare beror på pannans ångklassificering och kraven på syreinnehåll. Om syrehalten skall vara mindre än 20 ppb måste den termiska avluftaren vara försedd med en kupol och påfyllningsvattnet måste ha en minsta processtid på ½ timme i avluftaren.

EUROWATER kan nu leverera ett komplett sortiment av termiska avluftare:

  • Med kupol
    Spray- och bricktypen (även kallad kaskadtyp) inkluderar en vertikal kupolavluftningssektion monterad ovanpå ett horisontellt cylindriskt kärl som fungerar som den avluftade pannans matarvattentank.
  • Utan kupol
    Spraytypen består av ett horisontellt cylindriskt kärl som fungerar som både avluftningssektionen och en lagringstank för pannans matarvatten.

Båda typerna är byggda med cylindriskt kärl av stål med ändlock för högre trycktolerans och finns i standardmoduler upp till 40 m3/h.

keyboard_arrow_up