Casus

Gezuiverd drinkwater voor waterbedrijven in Hongarije - met alleen natuurlijke processen

12.000 inwoners van de stad Tolna in Hongarije, 135 km ten zuiden van Boedapest, genieten van zuiver drinkwater van een nieuw waterbedrijf. Het waterbedrijf is de eerste in zijn soort in Hongarije en gebruikt geen chemicaliën om het water drinkbaar te maken.

Historisch gezien wordt al het drinkwater in Hongarije geproduceerd met behulp van een behandelingsproces waarbij oxidatiechemicaliën worden gedoseerd, gevolgd door zandfiltratie. De meest gebruikte chemicaliën zijn natriumhypochloriet (NaOCl), kaliumpermanganaat (KMnO4) en chloorgas (Cl2).

Voor het project in Tolna werd alleen zandfiltratie en lucht gebruikt om grondwater om te zetten in drinkwater - een methode met een lage milieu-impact, lage complexiteit en lage kosten.

Waterbron en waterbehandelingsmethode:

De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden over het algemeen over de hele wereld gevolgd voor drinkwaterkwaliteitseisen. Naast de WHO-richtlijnen kan elk land of gebied zijn eigen normen hebben.

In de Europese landen moet de EU Drinkwaterrichtlijn worden gevolgd. Over het algemeen hangt de keuze van de behandelingsmethode sterk samen met de beschikbare waterbron en met de normen die zijn vastgesteld door de lokale autoriteiten. De volgende tabel toont verschillende waterbronnen, hun gerelateerde waterbehandelingsmethode, evenals de mate van complexiteit, kosten en milieu-impact.

BronWaterbehandelingsmethode:Complexiteit
en kosten

Milieu impact

ZeewaterOntzilting.
Proces om zouten uit het water te verwijderen met behulp van omgekeerde osmose.
HoogHoog
Oppervlaktewater (meren, moerassen, rivieren)Chemische en mechanische behandeling.
Flocculatie, sedimentatie, filtratie en desinfectie met behulp van chemicaliën voor coagulatie en desinfectie.
HoogHoog
GrondwaterChemische behandeling
Voorchlorering, dosering van oxidatiechemicaliën en zandfiltratie.
Gemiddeld tot hoogHoog
GrondwaterNatuurlijke processen
Behandeling met atmosferische lucht en filtratie in drukfilters.
Laag tot gemiddeldLaag tot gemiddeld

Het Tolna project

De waterbron in Tolna is grondwater uit een 60 meter diepe put. Het water bevat onzuiverheden zoals ijzer, mangaan, waterstofsulfide en ammonium die moeten worden verwijderd om te voldoen aan de normen van de EU-drinkwaterrichtlijn.

ParameterUnitGrondwater in Tolna

Kwaliteitseisen EU Drinkwaterrichtlijn

Drinkwaterkwaliteit in Tolna na behandeling

Ijzermg Fe/l1.70.20.02
Mangaanmg Mn/l0.450.050.01
Ammoniummg NH4/l0.50.50.1

EUROWATER heeft de waterbehandelingsoplossing in Tolna ontworpen, geproduceerd en geïnstalleerd. Het grondwater wordt behandeld in drukfilters met geselecteerde filtermedia en atmosferische lucht. Bij dit behandelingsproces worden geen chemicaliën gebruikt.

Om een veilige en betrouwbare productie van schoon drinkwater te garanderen, bestaat de oplossing in Tolna uit vier drukfilters in parallel bedrijf. Elk drukfilter heeft een capaciteit van 50 m³/h.

Filtratiesysteem met vier drukfilters van EUROWATER. Beluchtingssysteem met twee compressoren. Luchtblazer voor hoogwaardige terugspoeling van het filtermateriaal. (Foto's: Juraj Kalafut © Silhorko-Eurowater)

Het Deense model - een natuurlijk proces

In Denemarken zijn de drinkwaterkwaliteitseisen zelfs strenger dan de eisen in de EU-drinkwaterrichtlijn. De bron van water is 100 % grondwater. De waterbehandelingsmethode die in Denemarken wordt gebruikt, is gebaseerd op een filosofie waarbij alleen natuurlijke processen zoals oxidatie en filtratie worden gebruikt.

Een EUROWATER drukfilter is speciaal ontworpen voor drinkwaterbehandeling zonder gebruik van chemicaliën in het zuiveringsproces. In een EUROWATER drukfilter wordt het grondwater geoxideerd met atmosferische lucht om het filtratieproces te ondersteunen met voldoende filtermedia - individueel ontworpen voor het project.

Als het goed is ontworpen, zullen zowel de chemische oplossing als de chemicaliënvrije oplossing het werk doen: drinkwater produceren. Er zijn echter enkele zeer duidelijke voordelen wanneer alleen oxidatie en filtratie worden gebruikt voor de productie van drinkwater.

Voordelen bij het gebruik van een chemicaliënvrije oplossing

 

Goede werkomgeving

Veilige omgeving zonder hantering of opslag van gevaarlijke chemicaliën.

professions-man-construction-1

Geen afvalwaterproblemen

Geen risico op afvalwater met sporen van chemicaliën bij gebruik van een natuurlijk filtratieproces.

water-protection-drop-hold

Veilig drinkwater - elke dag

Geen risico op restchemicaliën in het drinkwater

water-fountain-fill

Bedieningsgemak

Het doseren van chemicaliën vereist een veeleisende bediening en aanwezigheid, evenals controle en monitoring.

touch-finger

De ingebruikname van de waterzuivering in Tolna is begin 2012 uitgevoerd. De stand van zaken is dat de waterkwaliteit zeer goed is en ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen.

Feiten


Technische informatie

  • Flow 100 m3/h

Waterbehandelingsinstallaties

  • 4 x Drukfilters TFB50
  • Beluchtingssystem
  • Blower
keyboard_arrow_up